O mnie

Urodziłam się w Warszawie, a moje życie od początku związane jest z Włochami, gdzie się wychowałam i dorastałam. Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu oraz architektem wnętrz (obecnie pracuję w zawodzie). Od 6 lat działam w Stowarzyszeniu Sąsiedzkie Włochy, a od 3 lat jestem członkiem zarządu. W roku 2014 zostałam wybrana na radną dzielnicy Włochy z  ramienia naszego stowarzyszenia będąc wówczas jedyną radną niezależną w dzielnicy. Swoją aktywność poświęciłam głównie pracy w Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  - od 2015 r. jestem jej przewodniczącą. Zajmowałam się przede wszystkimi kwestiami zieleni, architektury i planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz infrastrukturą. Swoją młodość, ale i część życia zawodowego spędziłam w Ursusie i na Bemowie. Specyfika i problemy tych dzielnic są mi również bardzo bliskie.

Podjęłam decyzję, aby startować do Rady Warszawy, bo to właśnie na poziomie miasta podejmowane są najważniejsze dla mieszkańców decyzje. To tutaj ważą się losy m.in. planów miejscowych, komunikacji miejskiej, pieniędzy na budowę żłobków czy dotacji na renowację zabytków.

Dlaczego Koalicja Ruchów Miejskich?


Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy postanowiło dołączyć do koalicji ruchów miejskich, ponieważ łączą nas wspólne wartości. Od lat walczymy o sprawy mieszkańców. Nie interesują nas rozgrywki partyjne. Dla nas najważniejsze jest załatwianie konkretnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców. Nasze Stowarzyszenie istnieje od roku 2002. Na co dzień zajmujemy się ładem przestrzennym, zielenią i ochroną środowiska, budową społeczeństwa obywatelskiego, dbamy o przejrzysty samorząd.

Więcej się dowiesz o nas klikając na logo.

Nie mamy wsparcia partii politycznych. Jeśli chcecie wesprzeć moją kampanię do Rady Miasta st. Warszawy, zróbcie przelew na KWW Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie
Na nr: 90160014621879427360000001
Komitet Wyborczy Wyborców Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie ul.Stalowa 2/5, 03-427 Warszawa
Tytułem: darowizna na Komitet Wyborczy na rzecz Klaudii Jastrzębskiej

Program wyborczy

Zobacz program
Zieleń
Komunikacja i transport
Ład przestrzenny
Oświata, polityka społeczna, kultura i sport
Bazary
Walka ze smogiem


Kontakt

Znadziesz mnie na portalu Facebook oraz Twitter. Kontakt mailowy po uzupełnieniu formularza.
Sprawdź: